Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

Nhân sự phòng Đào Tạo - NCKH

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Phạm Thị Nhã Trúc 1980 X Phó Hiệu Trưởng Giảng viên Tiến sĩ Y tế công cộng
2 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Trưởng Phòng Giảng viên Thạc sĩ Dược
3 Lý Chí Dũng 1965 X Phó trưởng phòng Giảng viên BSCKI Nội khoa
4 Huỳnh Điền Côn 1985 X Chuyên viên Thạc sĩ Tin học
5 Lê Thị Biên 1984 X Nhân viên Đại học Thư viện
6 Lê Minh Quân 1992 X Chuyên viên Đại học Điều dưỡng
7 Thái Ngọc Hưởng 1990 X Dược sĩ Cao đẳng Dược
8 Võ Mĩ Duyên 1991 X Kỹ sư Thạc sĩ Tin học
9 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Y sĩ Trung cấp Y sĨ
10 Cao Mộng Nghi 1990 X Cử nhân xét nghiệm Đại học Xét nghiệm
11 Giang Nhân Trí Nghĩa 1987 X Giảng viên Thạc sĩ Điều dưỡng
12 Lê Thị Bạch Yến 1989 X Giảng viên DSCKI Dược
13 Lê Hoàng Kim Ngân 1993 X Giảng viên Đại học Dược
14 Phạm Ngô Phương Hậu 1999 X Chuyên viên Đại học Dược

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: