Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 01, Đoàn Thị Điểm, Phường 3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Phòng Đào tạo - NCKH: 0291 3826265
Phòng Tổ chức- Hành chính: 0291 3822222
Phòng Công tác HSSV: 0291 3958057
Phòng Kế toán: 0291 3953441
LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: