Nổ hũ online | Đăng ký nhận thưởng 150K

Nhân sự Khoa Khoa Học Cơ Bản

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Nguyễn Quốc Sil 1982 X Trưởng khoa Giảng viên Thạc sĩ Tin học
2 Nguyễn Thị Thuận Ngân 1984 X Phó Trưởng khoa Giảng viên Đại học Triết học
3 Nguyễn Thị Tú Trân 1973 X Trưởng Bộ môn Tiếng anh Giảng viên Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh Ngoại ngữ
4 Phạm Văn Huấn 1979 X Giáo vụ khoa Giảng viên Thạc sĩ Sinh học KHTN
5 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất GDTC
6 Lý Tú Cầm 1984 X Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngoại ngữ
7 Mã Mỹ Ngọc 1980 X Giảng viên Đại học Sư phạm tiếng anh Ngoại ngữ

Chú thích:

  • GDTC: Giáo dục thể chất
  • KHTN: Khoa học tự nhiên

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: